Info en Huisregelement

Als Boksvereniging onderschrijven wij de landelijke erecode van de vechtsport:

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’

Trainingen

De trainingen starten stipt. Zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent (het liefst minimaal 15 minuten van tevoren).

Je dient voorafgaand aan de training al de windsels te hebben aangebracht, en je gaat indien je bent omgekleed alvast touwtje springen in de zaal in afwachting van het begin van de training.

Indien je verlaat arriveert meld dit dan bij de trainer en wacht op zijn instructies.

Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

Voorkom geluidsoverlast bij het verlaten van de training.

Materiaal

Alle deelnemers helpen mee bij het klaarzetten en opbergen van het materiaal.

Zorg voor degelijk schoeisel en schone kleding bij trainingen.

In de zaal mag alleen worden getraind met binnenschoenen zonder zwarte zolen.

Uurwerken en juwelen mogen niet worden gedragen tijdens trainingen.

De eerste trainingen kan er door Boksvereniging Arnhem Zuid materiaal ter beschikking worden gesteld zoals bokshandschoenen en een springtouw. Na een aantal trainingen is het de bedoeling dat een lid zijn/haar eigen bokshandschoenen, windsels, springtouw, gebitsbeschermer en eventueel een hoofdbeschermer (zie hieronder) aanschaft. Door Boksvereniging Arnhem Zuid wordt het dragen van een hoofdbeschermer tijdens het sparren in het kader van bescherming tegen blessures en gewenning (tijdens officiële wedstrijden is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht) ten sterkste aangeraden.

Het aanschaffen van materialen kan tegen aantrekkelijke prijzen en uitstekende kwaliteit bij Boksvereniging Arnhem Zuid (vraag hiernaar bij de trainer). Ook zijn er andere boksattributen te koop zoals stootzakhandschoenen of een tocque (geslachts-beschermer).

Inschrijving

Je kunt alleen worden ingeschreven door middel van het inschrijfformulier voor lidmaatschap. Met je inschrijving ben je bekend en ga je accoord met het reglement van B.V.A.Z.

Kleedkamer

De kleedkamer is tijdens de training verboden terrein voor iedereen. Neem spullen van waarde, al je boksattributen en een drinkfles, mee naar de zaal.

Overig

Sporten is geheel voor eigen risico, het vooraf raadplegen van een arts wordt aanbevolen. Met de ondertekening van het inschrijfformulier van B.V.A.Z. verklaar je dat je op de hoogte bent van alle gevaren en risico’s die de bokssport met zich meebrengt.

Het gebruik van doping of drugs wordt niet getolereerd binnen onze club en zijn evenals het gebruik van alcohol en rookwaren verboden in kleedkamers en sportzaal. Tevens zal een onder invloed van alcohol of drugs verkerende deelnemer direct worden geroyeerd zonder restitutie van contributie.

In verband met de overlast voor sporters, dienen mobiele telefoons in een geluidsloze stand te staan. Telefoongesprekken dienen buiten gevoerd te worden.

B.V.A.Z. (Boksvereniging Arnhem Zuid) en haar bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane letsel- of andere schade tijdens trainingen of wedstrijden evenals letsel- of andere schade die direct of indirect is voortgekomen uit het beoefenen van de bokssport. Ook aanvaardt Boksvereniging Arnhem Zuid geen aansprakelijkheid voor een eventuele beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.